Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Panel
offline strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślj wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
64483 odwiedzin | wpisów: 70, komentarzy: 21, artykułów: 44, obserwuje: 10

Siedziba główna JET OIL

autor: strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślj wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »
Do zagospodarowania przez pracowników LG tym razem była przestrzeń nowego biurowca o łącznej powierzchni 7 500 m2. Właścicielem obiektu zlokalizowanego w północnych przedmieściach Aten (Kifissia) jest założona w latach 60-tych XX w. grecka firma JET OIL. Jej głównym obszarem działalności jest składowanie, dystrybucja i sprzedaż produktów naftowych na obszarze Grecji i Bałkanów.

W biurowcu został zainstalowany system pomp ciepła ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego Multi V. Ponadto dostarczono zintegrowany system BMS (Bulding Management System), dzięki któremu możliwe jest sprawne monitorowanie i sterowanie pracą wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych w czasie rzeczywistym. System BMS pozwala m.in. na regulację klimatyzacji, programowanie pracy systemu w zależności od zapotrzebowania i godzin urzędowania korporacji, synchronizację z systemem wentylacji, a także umożliwia wyłączenie całego systemu w razie takiej potrzeby.

blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl

LG w klubie piłkarskim

autor: strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślj wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »
Tym razem specjaliści z LG podjęli się montażu systemów chłodzenia i grzania w obiektach profesjonalnego klubu piłkarskiego holenderskiej Eredivisie, NAC Breda, który powstał 19 września 1912 roku.

Instalację klimatyzacji w holenderskim klubie podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich dotyczył instalacji systemu klimatyzacji w lożach VIP. Drugi etap miał na celu rozbudowę systemu o powierzchnie wykorzystywane przez zawodników oraz restaurację stadionową.

Zastosowano pompę ciepła Multi V oraz system odzysku ciepła Multi V Heat Recovery. Montaż tych systemów zapewnił najwyższą wydajność energetyczną przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii elektrycznej.

blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl

Realizacja LG w Warszawie

autor: strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślj wiadomość ( wpis ) Dodaj wpis do ulubionych »
Firma LG Electronics została wybrana jako główny dostawca systemu chłodzenia i grzania do nowo wybudowanej placówki medycznej o łącznej powierzchni 4 000 m2, należącej do polsko-szwajcarskiej spółki Swissmed.

Właściciel obiektu postawił przed specjalistami z LG wysokie wymagania techniczne oraz wyznaczył rygorystyczne normy odnośnie systemu klimatyzacji, który miałby zostać zamontowany w obiekcie szpitalnym. Kluczowym kryterium była m.in. pewność, co do bezawaryjności pracy systemu oraz szybkości reakcji serwisu na ewentualne awaryjne zdarzenia.

Zaproponowano rozwiązanie bazujące na systemie Multi V III, które zostało zaakceptowane przez zleceniodawcę. Główne atuty, które przekonały zamawiającego system, to wysoka efektywność energetyczna systemu Multi V III oraz bardzo niski poziom dźwięku emitowanego przez urządzenie.

blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl
blog budowlany - mojabudowa.pl

Substancje kontrolowane

autor: strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślj wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »
Substancje zubożające warstwę ozonową, zwane również substancjami kontrolowanymi, to organiczne związki chemiczne, głównie pochodne metanu i etanu, w których skład wchodzą atomy chloru, chloru i fluoru lub bromu i fluoru.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 2004. 121. 1263 ze zm.), przedsiębiorcy, którzy używają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takowych substancji, są zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji oraz przekazywania tych danych do wyspecjalizowanej jednostki. Pod pojęciem „używać” ustawodawca miał na myśli – produkcję, przywóz, wywóz, wprowadzenie do obrotu, stosowanie, odzysk, recykling, regenerację lub unieszkodliwienie substancji kontrolowanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska, urządzenia i instalacje zawierające kontrolowane substancje zubożające warstwę ozonową stają się odpadem w chwili, gdy posiadacz się ich pozbywa, zamierza się ich pozbyć lub do ich pozbycia  jest obowiązany. Urządzenia takie można użytkować aż do ich tzw. śmierci mechanicznej, ponadto możliwa jest ich sprzedaż pod warunkiem, że system wewnętrzny został całkowicie opróżniony z substancji kontrolowanej, przy czym takie urządzenie po sprzedaży może być napełnione jedynie substancją alternatywną.

Substancje zubożające warstwę ozonową to, m.in.:
  • substancje z grupy HCFC (halogenowe chloropochodne węglowodorów),
  • freony CFC (chloropochodne węglowodorów),
  • tetrachlorek węgla,
  • halony,
  • bromochlorometan,
  • bromek metylu;
Pełna lista substancji kontrolowanych została zestawiona w Protokole Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 1992. 98. 490 zał.). Protokół Montrealski jest to międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania dziurze ozonowej podpisane w Montrealu 16 września 1987 roku. W rocznicę jego uchwalenia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej.

Jeszcze wcześniej, bo 22 marca 1985 r., podpisany został międzynarodowy traktat, zwany Konwencją Wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej. Sygnatariuszami traktatu są państwa Wspólnoty Europejskiej, które zobowiązały się do stworzenia zarysu polityki ochrony warstwy ozonowej na własnym terytorium. Akt wszedł w życie w 1987 r. i zobowiązywał państwa sygnatariuszy do prowadzenia pomiarów w atmosferze poziomu gazów powodujących zubożenie warstwy ozonowej, ograniczenia ich emisji oraz prowadzenia badań nad skutkami zaniku warstwy ozonowej.

Po więcej szczegółów odnośnie substancji zubożających warstwę ozonową odsyłam zainteresowanych pod adres:

https://www.strefaklimatyzacji.pl/baza-wiedzy/artykuly/prawne-regulacje-w-zakresie-uzytkowania-klimatyzatorow-zawierajacych-substancje-zubozajace-warstwe-ozonowa,20.html


 Karol Fornalczyk