Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Napisz
PANEL

wpisy na blogu

Artykuł:  Przegląd i czyszczenie klimatyzacji cz. III

Data dodania: 2014-04-28
wyślij wiadomość

Z reguły schemat czynności związanych z przeglądem jednostek zewnętrznych wygląda w ten sam sposób, niezależnie od wielkości i typu urządzenia. Natomiast w przypadku jednostek wewnętrznych należy pamiętać, że mamy cały typoszereg urządzeń np. ścienne, przypodłogowe, podstropowe, kasetonowe i kanałowe. Co prawda elementy, takie jak wentylator, filtry oraz wymiennik ciepła  występują w każdej z nich, jednak różnią się budową oraz sposobem montażu i wykonania.


Można powiedzieć, że łatwiejszy jest przegląd jednostek ściennych i podstropowych, gdyż w ich przypadku po odkręceniu kilku śrubek mamy łatwy dostęp do wszystkich elementów urządzenia, jednak niezależnie od typu jednostki wszystkie prace powinniśmy wykonywać z należytą starannością.


Ogólny schemat prac związanych z przeglądem jednostki wewnętrznej wygląda w następujący sposób:


1. włączamy jednostkę i  dokonujemy kontroli poszczególnych trybów pracy, jeżeli nie ma żadnych zastrzeżeń, po wyłączeniu urządzenia i zdjęciu zasilania, przechodzimy do następnego punktu.
2. czyszczenie filtrów – w zależności od rodzaju, filtry elektrostatyczne wielokrotnego użycia, powleczone cienką plastikową siatką, możemy myć  łagodnymi środkami na bazie detergentów z dodatkiem środków bakteriobójczych, a następnie spłukać pod bieżącą wodą i dokładnie wysuszyć, natomiast pozostałe należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia klimatyzacyjnego.

blog budowlany - mojabudowa.pl

3. czyszczenie wymiennika ciepła – zaczynamy od spryskania górnej części, a następnie powoli, centymetr po centymetrze spłukujemy wymiennik detergentem, aż po sam dół. Zastosowany środek chemiczny natychmiastowo eliminuje wszystkie wirusy i grzyby zgromadzone na powierzchni wymiennika i spływa do tacki skroplin.

blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl

4. czyszczenie tacy skroplin – niekiedy w zależności od modelu (np. jednostki kasetonowe), lub od stopnia zabrudzenia tacy, konieczny jest jej demontaż, ażeby ją dokładnie umyć,  montując ponownie tacę można w niej zostawić specjalną kostkę bakteriobójczą, która rozpuszczając się w wodzie emituje substancje grzybobójcze.

blog budowlany - mojabudowa.pl

5. czyszczenie wentylatora – pamiętajmy aby do czyszczenia wentylatora nie używać środków chemicznych, które mogłyby spowodować jego uszkodzenie w wyniku reakcji z materiałem z jakiego został wykonany, ponadto w zależności od środowiska pracy urządzenia, może się zdarzyć, iż wentylator nie będzie wymagał czyszczenia, jednak w miejscach o dużym zapyleniu, zleca się jego każdorazowe mycie podczas przeglądów.

blog budowlany - mojabudowa.pl

6. na koniec - składamy całe urządzenie i po sprawdzeniu drożność instalacji skroplin, zwracając uwagę na estetykę wykonanych prac, możemy je włączyć ponownie, aby sprawdzić czy wszystkie funkcje działają prawidłowo.

Podsumowując, z reguły o klimatyzacji przypominamy sobie latem, kiedy na zewnątrz panuje już upał, wtedy sięgamy po pilota i chcemy aby wszystko działało jak należy. Jednak bez dokonania minimum dwóch przeglądów w ciągu roku (o ile producent urządzenia nie wymaga częstszych wizyt), niepotrzebnie stwarzamy zagrożenie dla naszego zdrowia. Całkowity czas przeglądu trwa niecałą godzinę, a niektóre czynności ( np. czyszczenie filtrów ) użytkownik może wykonać osobiście, dlatego pamiętajmy o dokonywaniu regularnych przeglądów, gdyż nie zajmuje to wiele czasu, a pozwoli nam dłużej cieszyć się przyjemnym chłodem w upalne dni.
 

Karol Fornalczyk

Artykuł:  Przegląd i czyszczenie systemu klimatyzacji cz. II

Data dodania: 2014-04-25
wyślij wiadomość

A więc, jak się to robi?


Przed przystąpieniem do przeglądu na samym początku należy porozmawiać z użytkownikiem na temat pracy urządzeń, czy nie zauważył żadnych nieprawidłowości w trakcie użytkowania. Jeżeli klient nie ma zastrzeżeń można uruchomić jednostkę wewnętrzną i sprawdzić poszczególne funkcje klimatyzatora oraz czy przynoszą one pożądany efekt. Po wstępnych oględzinach wyłączamy klimatyzator i przystępujemy do wykonywania przeglądu.


Z uwagi na fakt, iż każda z części składowych klimatyzatora wymaga odmiennego podejścia oraz zastosowania innych środków do ich czyszczenia i konserwacji, czynności związane z przeglądem omówię osobno dla jednostki zewnętrznej i osobno dla wewnętrznej.


Podczas dokonywania przeglądu jednostki zewnętrznej, zaczynamy od sprawdzenia stanu zabrudzenia wymiennika. W razie potrzeby, w zależności od modelu, należy zdemontować obudowę, w celu umożliwienia dostępu do miejsc zasłoniętych, tak aby  dokładnie wyczyścić całą powierzchnię wymiennika. Do czyszczenia skraplaczy stosuje się środki chemiczne, które w swoim składzie nie muszą mieć substancji dezynfekujących, zazwyczaj są to preparaty na bazie kwasów lub zasad.


W wyniku spryskania wymiennika środkiem dezynfekującym na jego powierzchni powstaje piana, która rozpuszcza i eliminuje powstałe zabrudzenia. Po kilkunastu minutach spłukujemy skraplacz bieżącą wodą pod ciśnieniem. Pamiętając o zasadach BHP, wszelkie czynności związane z myciem wymiennika jednostki zewnętrznej należy wykonywać po wcześniejszym odłączeniu go od źródeł zasilania, a także z wykorzystaniem okularów i rękawic ochronnych ze względu na chemiczne właściwości użytych środków.
blog budowlany - mojabudowa.pl

blog budowlany - mojabudowa.pl

Następnym krokiem jest sprawdzenie instalacji elektrycznej, sprawdźmy wszystkie przewody, zwłaszcza te zasilające, czy nie ma oznak uszkodzeń i czy są dobrze dokręcone. Wszelkie ewentualne pomiary elektryczne np. poboru prądu sprężarki możemy dokonać później w trakcie pracy urządzenia.


Przed złożeniem jednostki możemy jeszcze skontrolować stan elementów instalacji freonowej, a następnie ( już po złożeniu urządzenia ) uruchomić ją i przystąpić do sprawdzania parametrów chłodniczych. Jednak co w przypadku małych, krótkich instalacji? Czy jest sens podłączania manometrów? – przecież  każdorazowe ich podpięcie, wiąże się z minimalnym wyciekiem gazu w trakcie dokręcania zaworka serwisowego, a jak wiadomo może to mieć negatywny wpływ na prace systemu. Dodatkowo częste podłączanie manometrów może również przyczynić się do szybszego zużycia lub uszkodzenia tego króćca.


Kolejna kwestia sporna dotyczy urządzeń inwerterowych, gdyż pojawia się tutaj pytanie jak prawidłowo zdiagnozować klimatyzator wyposażony w sprężarkę inwerterową? – dzisiaj w wyniku rozporządzeń unijnych dotyczących ochrony środowiska, większość producentów urządzeń klimatyzacyjnych odstępuje od ON/OFF – ów i w standardzie oferuje już sprężarki inwerterowe, w których ze względu na płynną regulację wydajności, ciężko jednoznacznie stwierdzić – tylko przy użyciu manometrów – czy w instalacji jest wystarczająca ilość czynnika.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, niektórzy producenci urządzeń klimatyzacyjnych rozwiązali powyższe problemy udostępniając serwisantom nowe narzędzie w postaci programu serwisowego. Serwisant wyposażony w tego typu program, po podpięciu się do jednostki zewnętrznej za pomocą specjalnego przewodu, ma w komputerze kompletny i aktualny odczyt parametrów pracy układu.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Dodatkowo warto również wspomnieć o nowości jaką są aplikacje na Smartfony,  poprzez które za pomocą modułu Bluetooth, można uzyskać podobny efekt jak w przypadku programu serwisowego.


Poniżej przykładowe wizualizacje, jak wygląda komunikacja w aplikacji SIMs, stworzonej przez firmę LG Electronics.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wykorzystując tego typu program, serwisant nie ingeruje bezpośrednio w instalację chłodniczą, podpinając manometry i zmniejszając w ten sposób za każdym razem ilość czynnika w układzie, a mimo to i tak jest w stanie określić czy ilość freonu jest odpowiednia.


Jednak nie wszystkie programy wyposażone są w przetworniki ciśnienia, lecz w przypadku inwerterów nie stanowi to poważnego problemu, ponieważ przy tego typu urządzeniach powinniśmy się bardziej skupić na zakresach temperatur panujących w poszczególnych elementach instalacji. To właśnie na podstawie tych parametrów możemy stwierdzić, w którym miejscu i z jakiego powodu mamy problem.
blog budowlany - mojabudowa.pl

c.d.n.

 

Karol Fornalczyk

Artykuł:  Przegląd i czyszczenie systemu klimatyzacji cz. I

Data dodania: 2014-04-24
wyślij wiadomość

Od czego zacząć?

Niezależnie od producenta oraz od grupy produktu, zasada działania klimatyzatora zawsze opiera się na czterech głównych cyklach przemiany czynnika chłodniczego:

1. sprężanie – w jednostce zewnętrznej pary czynnika o niskim ciśnieniu i temperaturze powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej, trafiają do sprężarki, gdzie zostają zamienione w gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze i tłoczone są dalej na wymiennik znajdujący się w jednostce zewnętrznej,
2. skraplanie – wentylator jednostki zewnętrznej, przeciągając powietrze przez powierzchnie wymiennika, powoduje gwałtowne obniżenie temperatury czynnika ( ciepło zostaje odprowadzone na zewnątrz ), w skutek czego gaz zamieniony zostaje w ciecz o wysokim ciśnieniu,
3. rozprężanie – sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia, w efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym,
4. parowanie – rozprężony ciekły czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu, przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.

Stan skupienia, czynnika chłodniczego, który krąży między jednostką zewnętrzna (skraplaczem) a wewnętrzną (parownikiem) pozwala nam dokonać zasadniczego podziału zadań związanych z serwisem, na dwa niezależne etapy dotyczące:


- przeglądu jednostki zewnętrznej,
- przeglądu jednostki wewnętrznej.


Jednostka zewnętrzna, umiejscowiona najczęściej na zewnątrz budynków nie posiada filtrów zabezpieczających wymiennik ciepła przed kurzem i brudem występującym w jej otoczeniu, przez co wszystkie naturalne zanieczyszczenia w postaci liści i drobin roślin mogą stanowić idealny materiał do zatkania jego powierzchni.


Jednostka wewnętrzna, niezależnie od modelu ( ścienna, podsufitowa, kanałowa, kasetonowa i przypodłogowa w obudowie lub do zabudowy) składa się standardowo z tych samych podstawowych elementów , takich jak:


Filtry – wyłapują kurz pył i inne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, chroniąc w ten sposób wymiennik ciepła. Zabrudzony filtr powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność urządzenia. Zbyt mocno zabrudzone filtry są często przyczyną obladzania wymiennika.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wymienniki ciepła – odbiera ciepło z pomieszczenia, w wyniku zachodzącego w nim procesu odparowania czynnika chłodniczego. Zabrudzenie powierzchni wymienników ciepła ma duży wpływ na spadek wydajności urządzenia. Nawet niewielkie zabrudzenie może znacznie osłabić parametry urządzenia przy równoczesnym wzroście poboru energii elektrycznej.


Tacka skroplin – w niej zbiera się woda powstała w wyniku wykroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu, która następnie jest odprowadzana instalacją skroplin do kanalizacji. W skutek zanieczyszczeń odkładających się w tacy, może dojść do zatkania instalacji skroplin i wtedy bardzo często woda przelewa się z urządzenia na zewnątrz. Ponadto w stojącej wodzie gromadzą się bakterie oraz wydziela się intensywny, nieprzyjemny zapach.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wentylator – poprzez zassanie ciepłego powietrza, obniża jego temperaturę na wymienniku i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia. Kurz, pył i różne inne drobne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, osadzając się na łopatkach wirnika wentylatora mogą spowodować dodatkowe obciążenie dla silnika, przyczyniając się w ten sposób do zatarcia łożyska.
blog budowlany - mojabudowa.pl

Poza wymienionymi już wcześniej elementami, musimy jeszcze pamiętać o sprawdzeniu:


Instalacji chłodniczej – w której poza czynnikiem chłodniczym krąży olej odpowiedzialny za smarowanie sprężarki, jeżeli pojawi się nieszczelność to następuje wyciek freonu razem z olejem. Brak smarowania sprężarki powoduje jej zatarcie. Niedostateczna ilość czynnika chłodniczego ma wpływ na spadek sprawności urządzenia i prowadzi do uszkodzenia układu.

Instalacji elektrycznej – od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

 

Karol Fornalczyk

Wpis:  Jaka jest rola profesjonalnego serwisu?

Data dodania: 2014-04-23
wyślij wiadomość

Jedno z pytań, jakie się pojawia po zakupie klimatyzacji, dotyczy uzasadnienia konieczności wykonywania przeglądów. Przecież skoro urządzenie zostało prawidłowo zamontowane i działa bez zarzutu to nie ma podstaw do ingerowania w jego struktury.  Otóż nic bardziej mylnego. Dzięki klimatyzacji możemy utrzymać optymalne parametry powietrza w pomieszczeniu jakimi są temperatura i wilgotność, przez co tworzymy odpowiednie warunki komfortu cieplnego zarówno w pomieszczeniach gdzie przebywają ludzie jak i we wszelakich procesach technologicznych czy produkcyjnych. Dlatego bardzo ważną kwestią jest utrzymanie tych urządzeń w jak najlepszej kondycji, tak żeby ich praca nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i innych maszyn przebywających w ich pobliżu.


Jeżeli użytkujemy klimatyzator, do którego serwis już dawno nie zaglądał, musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy narażeni na ataki bakterii i grzybów zawartych w powietrzu wydmuchiwanym z parownika. Dzieje się tak dlatego, iż para wodna zawarta w powietrzu przepływającym przez zimny wymiennik, wykrapla się na jego powierzchni i spływa do tacki skroplin, gdzie zgromadzona w ten sposób woda w połączeniu z wysoką temperaturą klimatyzowanego pomieszczenia, sprzyja rozwojowi bakterii, grzybów i pleśni.


Dodatkowo pamiętajmy również o tym, iż powietrze przepływające przez wymiennik zawiera duże ilości cząstek kurzu i innych zanieczyszczeń, które w większości wyłapywane są przez filtry, jednak część i tak osiada na lamelach skutecznie zmniejszając powierzchnie przepływu przez wymiennik. W konsekwencji wydajność urządzenia spada, a ciśnienie w układzie wraz z temperaturą wzrasta, powodując tym samym dodatkowe obciążenie sprężarki, przez co możemy zaobserwować większy pobór mocy oraz, co się z tym wiąże, wyższe rachunki za energię. Nie trudno się także domyślić, że żywotność takiego systemu znacząco maleje, a rośnie natomiast ryzyko wystąpienia awarii sprężarki.

 

Karol Fornalczyk

Wpis:  Życzenia

Data dodania: 2014-04-18
wyślij wiadomość

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, chciałbym złożyć najlepsze życzenia w imieniu swoim oraz LG Electronics wszystkim Blogerom, Administratorom portalu MojaBudowa.pl oraz osobom odwiedzającym i czytającym Nasze wpisy.


Zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych! smiley

blog budowlany - mojabudowa.pl

strefaklimatyzacji
blog ekspercki
Wyślij wiadomość do autora OBSERWUJ BLOGA
statystyki bloga
Odwiedzin bloga: 134442
Komentarzy: 21
Obserwują: 10
On-line: 9
Wpisów: 70 Artykułów: 44 Galeria zdjęć: 219
o nas
Karol Fornalczyk - AC Technical Filed Engineer, absolwent Politechniki Wrocławskiej (2011r.), Wydziału Inżynierii Środowiska, kierunek: Inżynieria Środowiska, specjalność: Klimatyzacja Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne, uzupełniające studia magisterskie oraz ...
o firmie
LG Electronics Air Conditioning Company jest jednym z największych dostawców na światowym rynku systemów klimatyzacji dla Klientów indywidualnych oraz komercyjnych. LG Electronics oferuje gotowe rozwiązania z zakresu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC), a ...
ARCHIWUM WPISÓW
2018 sierpień
2018 lipiec
2018 czerwiec
2018 maj
2018 kwiecień
2017 listopad
2017 październik
2017 wrzesień
2017 sierpień
2017 lipiec
2017 czerwiec
2017 maj
2017 kwiecień
2017 marzec
2017 styczeń
2016 grudzień
2016 listopad
2016 październik
2016 sierpień
2016 lipiec
2016 czerwiec
2016 maj
2016 kwiecień
2016 marzec
2015 grudzień
2015 październik
2015 wrzesień
2015 sierpień
2015 lipiec
2015 maj
2015 marzec
2014 grudzień
2014 listopad
2014 październik
2014 wrzesień
2014 sierpień
2014 lipiec
2014 maj
2014 kwiecień
2014 marzec

OBECNIE NA BLOGU
1 niezalogowany użytkownik
Inne blogi dla projektu :
majolika.mojabudowa.pl - wpisów: 530
michal85.mojabudowa.pl - wpisów: 468
arlenka.mojabudowa.pl - wpisów: 435
msz-n.mojabudowa.pl - wpisów: 418
ekodom.mojabudowa.pl - wpisów: 405
piasek.mojabudowa.pl - wpisów: 339
albatros2.mojabudowa.pl - wpisów: 279
tysia827.mojabudowa.pl - wpisów: 263
seven.mojabudowa.pl - wpisów: 232
zremba.mojabudowa.pl - wpisów: 216
lusiek.mojabudowa.pl - wpisów: 197
wilczyca32.mojabudowa.pl - wpisów: 193
czteryem.mojabudowa.pl - wpisów: 189
zabki2015.mojabudowa.pl - wpisów: 187
tomasznowak29.mojabudowa.pl - wpisów: 186
krzycho63.mojabudowa.pl - wpisów: 185
dorka-roman.mojabudowa.pl - wpisów: 174
bajkowydworek.mojabudowa.pl - wpisów: 165
domwpiaskowcu.mojabudowa.pl - wpisów: 162
piekar.mojabudowa.pl - wpisów: 156
ewaiadam.mojabudowa.pl - wpisów: 146
wybudujeadasia.mojabudowa.pl - wpisów: 144
miszszel.mojabudowa.pl - wpisów: 144
dom-azyl.mojabudowa.pl - wpisów: 144
sloneczna.mojabudowa.pl - wpisów: 143
perelka2009.mojabudowa.pl - wpisów: 141
patrycjacha.mojabudowa.pl - wpisów: 139
marzenianasze.mojabudowa.pl - wpisów: 136
aaaa-meble.mojabudowa.pl - wpisów: 136
asiakrzysztof.mojabudowa.pl - wpisów: 134
pszczolka.mojabudowa.pl - wpisów: 133
pretaporter.mojabudowa.pl - wpisów: 133
zacisze.mojabudowa.pl - wpisów: 132
wersjade.mojabudowa.pl - wpisów: 131
murekzone.mojabudowa.pl - wpisów: 130
kadmax-bw.mojabudowa.pl - wpisów: 130
pogodny1ja.mojabudowa.pl - wpisów: 125
blue--bell.mojabudowa.pl - wpisów: 125
fryzjereczka.mojabudowa.pl - wpisów: 124
dominka76.mojabudowa.pl - wpisów: 124
shagga80.mojabudowa.pl - wpisów: 123
elusiatomek.mojabudowa.pl - wpisów: 123
damariko.mojabudowa.pl - wpisów: 123
szarobialy.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ligota.mojabudowa.pl - wpisów: 122
ancia9.mojabudowa.pl - wpisów: 121
alaimar.mojabudowa.pl - wpisów: 120
wierzby.mojabudowa.pl - wpisów: 118
wenaplus.mojabudowa.pl - wpisów: 117
magnollia.mojabudowa.pl - wpisów: 117
wymarzony.mojabudowa.pl - wpisów: 116
oleczka1986.mojabudowa.pl - wpisów: 116
jessicaa.mojabudowa.pl - wpisów: 116
cyprysowo.mojabudowa.pl - wpisów: 115
anetta16.mojabudowa.pl - wpisów: 115
magnat100.mojabudowa.pl - wpisów: 112
andzias77.mojabudowa.pl - wpisów: 110
beatka80.mojabudowa.pl - wpisów: 109
asiagrzesiek.mojabudowa.pl - wpisów: 105
edyta1988d.mojabudowa.pl - wpisów: 102
ustronny1.mojabudowa.pl - wpisów: 101
milionwminute.mojabudowa.pl - wpisów: 101
feriza.mojabudowa.pl - wpisów: 101
ezelazny.mojabudowa.pl - wpisów: 101
elik2014.mojabudowa.pl - wpisów: 101
monikaiszymon.mojabudowa.pl - wpisów: 100
podkampinosem.mojabudowa.pl - wpisów: 99
endialdi.mojabudowa.pl - wpisów: 99
serce.mojabudowa.pl - wpisów: 98
seba1.mojabudowa.pl - wpisów: 97
homekoncept32.mojabudowa.pl - wpisów: 96
gwatemala.mojabudowa.pl - wpisów: 96
tictac.mojabudowa.pl - wpisów: 95
nowak110.mojabudowa.pl - wpisów: 95
wiolettapiotr.mojabudowa.pl - wpisów: 94
widoq.mojabudowa.pl - wpisów: 94
nyveien.mojabudowa.pl - wpisów: 94
aleksander2.mojabudowa.pl - wpisów: 94
karolineczka2.mojabudowa.pl - wpisów: 93
budy--grzybek.mojabudowa.pl - wpisów: 93
kingailaki.mojabudowa.pl - wpisów: 91
naszemiejsce.mojabudowa.pl - wpisów: 90
mwas2016.mojabudowa.pl - wpisów: 90
magkul.mojabudowa.pl - wpisów: 90
m-110b.mojabudowa.pl - wpisów: 90
kofola35.mojabudowa.pl - wpisów: 90
jelonek-rex.mojabudowa.pl - wpisów: 90
rozwiń