Zgłoś naruszenie...
Wybierz jedną z poniższych opcji.
Ten komentarz dotyczy mnie lub znajomego:
atakuje mnie,
atakuje znajomego.
Komentarz dotyczy czegoś innego:
spam lub oszustwo,
propagowanie nienawiści,
przemoc lub krzywdzące zachowanie,
treść o charakterze erotycznym.
Odpowiedź do konkursu [x]
Uwaga! W odpowiedzi nie podawaj swoich danych osobowych i kontaktowych. Organizator konkursu skontaktuje się z Tobą jeśli zostaniesz zwycięzcą!


od: 
Zadeklaruj zamówienie produktu
[x]
Liczba sztuk:
Po zatwierdzeniu zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.
zamawia: 
 
Panel

offlinestrefaklimatyzacji blog budowlany - wyślij wiadomość - OBSERWUJ | blog ekspercki
46275 odwiedzin | wpisów: 70, komentarzy: 20, artykułów: 44, obserwuje: 9

Przegląd i czyszczenie systemu klimatyzacji cz. I

autor: strefaklimatyzacji blog budowlany - wyślij wiadomość ( artykuł ) Dodaj wpis do ulubionych »

Od czego zacząć?

Niezależnie od producenta oraz od grupy produktu, zasada działania klimatyzatora zawsze opiera się na czterech głównych cyklach przemiany czynnika chłodniczego:

1. sprężanie – w jednostce zewnętrznej pary czynnika o niskim ciśnieniu i temperaturze powracające z wymiennika jednostki wewnętrznej, trafiają do sprężarki, gdzie zostają zamienione w gaz o wysokim ciśnieniu i temperaturze i tłoczone są dalej na wymiennik znajdujący się w jednostce zewnętrznej,
2. skraplanie – wentylator jednostki zewnętrznej, przeciągając powietrze przez powierzchnie wymiennika, powoduje gwałtowne obniżenie temperatury czynnika ( ciepło zostaje odprowadzone na zewnątrz ), w skutek czego gaz zamieniony zostaje w ciecz o wysokim ciśnieniu,
3. rozprężanie – sprężona ciecz przechodzi przez zawór rozprężny, który zmniejsza jej ciśnienie, w wyniku czego temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia, w efekcie powstaje zimny rozprężony czynnik chłodniczy w stanie ciekłym,
4. parowanie – rozprężony ciekły czynnik chłodniczy płynie do parownika, gdzie poprzez parowanie pochłania ciepło z powietrza w pomieszczeniu, przechodząc w rozprężony stan gazowy. Gaz płynie z powrotem do sprężarki, gdzie cały cykl zaczyna się od nowa.

Stan skupienia, czynnika chłodniczego, który krąży między jednostką zewnętrzna (skraplaczem) a wewnętrzną (parownikiem) pozwala nam dokonać zasadniczego podziału zadań związanych z serwisem, na dwa niezależne etapy dotyczące:


- przeglądu jednostki zewnętrznej,
- przeglądu jednostki wewnętrznej.


Jednostka zewnętrzna, umiejscowiona najczęściej na zewnątrz budynków nie posiada filtrów zabezpieczających wymiennik ciepła przed kurzem i brudem występującym w jej otoczeniu, przez co wszystkie naturalne zanieczyszczenia w postaci liści i drobin roślin mogą stanowić idealny materiał do zatkania jego powierzchni.


Jednostka wewnętrzna, niezależnie od modelu ( ścienna, podsufitowa, kanałowa, kasetonowa i przypodłogowa w obudowie lub do zabudowy) składa się standardowo z tych samych podstawowych elementów , takich jak:


Filtry – wyłapują kurz pył i inne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, chroniąc w ten sposób wymiennik ciepła. Zabrudzony filtr powoduje zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza wydajność urządzenia. Zbyt mocno zabrudzone filtry są często przyczyną obladzania wymiennika.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wymienniki ciepła – odbiera ciepło z pomieszczenia, w wyniku zachodzącego w nim procesu odparowania czynnika chłodniczego. Zabrudzenie powierzchni wymienników ciepła ma duży wpływ na spadek wydajności urządzenia. Nawet niewielkie zabrudzenie może znacznie osłabić parametry urządzenia przy równoczesnym wzroście poboru energii elektrycznej.


Tacka skroplin – w niej zbiera się woda powstała w wyniku wykroplenia pary wodnej zawartej w powietrzu, która następnie jest odprowadzana instalacją skroplin do kanalizacji. W skutek zanieczyszczeń odkładających się w tacy, może dojść do zatkania instalacji skroplin i wtedy bardzo często woda przelewa się z urządzenia na zewnątrz. Ponadto w stojącej wodzie gromadzą się bakterie oraz wydziela się intensywny, nieprzyjemny zapach.

blog budowlany - mojabudowa.pl

Wentylator – poprzez zassanie ciepłego powietrza, obniża jego temperaturę na wymienniku i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia. Kurz, pył i różne inne drobne zanieczyszczenia występujące w powietrzu, osadzając się na łopatkach wirnika wentylatora mogą spowodować dodatkowe obciążenie dla silnika, przyczyniając się w ten sposób do zatarcia łożyska.
blog budowlany - mojabudowa.pl

Poza wymienionymi już wcześniej elementami, musimy jeszcze pamiętać o sprawdzeniu:


Instalacji chłodniczej – w której poza czynnikiem chłodniczym krąży olej odpowiedzialny za smarowanie sprężarki, jeżeli pojawi się nieszczelność to następuje wyciek freonu razem z olejem. Brak smarowania sprężarki powoduje jej zatarcie. Niedostateczna ilość czynnika chłodniczego ma wpływ na spadek sprawności urządzenia i prowadzi do uszkodzenia układu.

Instalacji elektrycznej – od sprawności elektroniki zależy, czy klimatyzacja będzie działała prawidłowo. Kontrola stanu technicznego aktywnych elementów elektrycznych zapewni instalacji właściwe sterowanie i bezpieczną eksploatację.

 

Karol Fornalczyk


Statystyki mojabudowa.pl
Liczba blogów:47184
Liczba wpisów:205569
Liczba komentarzy:868823
Liczba zdjęć:758512
Użytkownicy online:690